Betlémy a dřevořezby českých panovníků

Datum13. 12. 2019-19. 01. 2020
Místo konáníVlastivědné muzeum v Olomouci
OrganizátorVlastivědné muzeum v Olomouci

V letošním adventním a vánočním čase nabízí Vlastivědné muzeum v Olomouci dvě výstavy z dílny výtvarnice Jarmily Haldové. Výstava Betlémy vznikla díky zápůjčkám od samotné autorky a dále oslovených muzeí, pro které Jarmila Haldová regionální betlémy vytvořila na zakázku. Stěžejní jádro výstavy tvoří figurální betlémy vyřezávané z lipového dřeva. Jednotlivé postavy připomínající loutky jsou oblečené nikoli do oděvů ušitých ze skutečné látky, ale do oděvů pomyslných, vytvořených pestrou malbou, a to do nejmenších detailů, čímž vdechují každé figurce vlastní život.  V této kolekci jsou prezentovány také betlémy synů paní Haldové, Jiřího a Josefa, jejichž rukopis nezapře maminku. Soubor figurálních betlémů doplňuje několik kousků malovaných betlémů z papíru navržených pro různé subjekty či pro širokou veřejnost.

Jednotlivé postavy z betlémů jsou prostřednictvím malby oblečeny do příslušných regionálních krojů, zároveň jsou připomínána různá zaniklá, nebo specifická řemesla pro daný kraj. Mezi stereotypní betlémové figury Jarmila Haldová ráda na přání investora vyřezává také místní historické postavy. Mnohdy rozsáhlé betlémářské soubory, které vesměs vznikají několik let, a jsou postupně doplňovány, se díky místnímu koloritu vybrané oblasti, stávají pro dané muzeum originálním a osobitým sbírkovým předmětem a součástí stálých expozic.

Galerijní výstava reliéfních obrazů nazvaná Dřevořezby českých panovníků a jejich manželek, je pomyslnou „třešničkou na dortu“, která sochařsky dovednou tvorbu dřevěných skulptur paní Haldové doplňuje a povyšuje. Tomuto náročnému projektu se autorka intenzivně věnuje od roku 1997, přičemž historický materiál, spočívající ve studiu odborné literatury, archivních pramenů, konzultace s historiky a dalšími odborníky, dávala dohromady mnohem dříve. Zde je prezentováno všech 122 dosud vytvořených reliéfů panovnických postav.

Výtvarné dílo Jarmily Haldové je podložené hlubokými etnografickými znalostmi, navazuje na trnkovské a ladovské tradice a přesahuje region Orlických hor i Východních Čech, které jsou výrobou betlémů proslulé. Hravost, vtip, jemnost a barevnost jsou nedílnou součástí jejího tvůrčího procesu.

Betlémy a dřevořezby českých panovníků


Poslední změna 12. 12. 2019 14:47:37