Aktuální plnění dílčích cílů a opatření pracovních skupin

Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji

Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 za rok 2018(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017 za rok 2017(1,1 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 2015 - 2017 za 2016(1,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfEvaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok 2015(1,1 MB)stáhnout

Aktuality

06.03.2018 - Vybraným dobrovolníkům Olomouckého kraje byly uděleny ceny Křesadlo 2017

V závěru roku 2017 proběhl v Olomouckém kraji již sedmý ročník oceňování dobrovolníků „Křesadlo“, což je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

20.12.2016 - Vybraní dobrovolníci v Olomouckém kraji obdrželi cenu Křesadlo 2016

Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již šestý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělování Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“

Vybraní dobrovolníci v Olomouckém kraji obdrželi cenu Křesadlo 2016

05.01.2016 - Vybraní dobrovolníci v Olomouckém kraji obdrželi cenu Křesadlo 2015 a cenu GOAL

Tento rok v Olomouckém kraji proběhl již pátý ročník oceňování dobrovolníků cenou Křesadlo, která je duchovním vlastnictvím Národního dobrovolnického centra Hestia. Cílem udělování Křesadel je ocenit zasloužilé dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnickou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. „Křesadlo je ocenění pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“ Letos se spolu s Křesadly udělovaly i ceny GOAL.

Vybraní dobrovolníci v Olomouckém kraji obdrželi cenu Křesadlo 2015 a cenu GOAL

22.07.2013 - Workshop - Jak podporovat vznik komunitních škol v obcích

Komunitní vzdělávání realizované v komunitní škole jako perspektiva rozvoje kvality života v lokalitě a regionu
Workshop se koná dne 26. září 2013 od 9.30 hodin v Kongresovém sále
(1. patro), v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11, Olomouc.

01.02.2013 - Dobrovolníci v Olomouckém kraji byli oceněni cenou Křesadlo za rok 2012

V předvánočním čase, dne 22. 12. 2012, připravila Maltézská pomoc, o.p.s., ve spolupráci s Dobrovolnickou sekcí Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje a Olomouckým krajem, stejně jako v roce 2011, udílení ceny „Křesadlo“, které je oceněním pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.

Dobrovolníci v Olomouckém kraji byli oceněni cenou Křesadlo za rok 2012

archiv aktualit »

Podpora rozvoje dobrovolnické práce v sociálních službách v Olomouckém kraji

Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do výzkumu a statistik, zabývajících se dobrovolnictvím.

Co může dobrovolnictví přinášet?

  • Kvalita života - dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje i svůj vlastní život. Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci pomáhající jiným vám často řeknou, že jim jejich práce přináší dobrý pocit.
  • Osobní přínos - mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký nemateriální zisk. Některé organizace nabízejí pro své dobrovolníky možnost vzdělávat se, jiné systematicky pracují na dalším rozvoji svých dobrovolníků.
  • Občanská zodpovědnost - někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
  • Náboženské přesvědčení - mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení duchovního růstu.
  • Profesionální zkušenost - dobrovolnictví umožňuje získat nové zkušenosti, které mohou zvýšit vaši hodnotu pro zaměstnavatele, či rozšířit vaše obzory.
  • Společenské důvody - dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůznějších lidí a často je tak možné seznámit se s lidmi podobného zaměření a najít si přátele.
Soubor typu pdfSeznam akreditovaných projektů vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby pro rok 2018(43,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam akreditovaných projektů vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby pro rok 2017(497,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSeznam akreditovaných projektů vysílajících organizací v oblasti dobrovolnické služby pro rok 2016(709,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPřehled dobrovolnických organizací s akreditovanými programy pro rok 2015(349,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled dobrovolnických organizací s akreditovanými programy pro rok 2014(2,3 MB)stáhnout
Soubor typu .pdfInformace o novele zákona o dobrovolnické službě(143 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPřehled dobrovolnických organizací s akreditovanými programy pro Olomoucký kraj(292,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfDotazníkové šetření(222,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfKonference k dobrovolnictví(128,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfTiskové zprávy z workshopů(112,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě).(172,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMVČR - akreditace 2013(148,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMVČR - akreditace 2012(315,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMVČR - akreditace 2011(846,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfMVČR - akreditace 2010(982,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfLegislativní rámec dobrovolnické služby(194,1 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPravidla pro udělování akreditací vysílajícím organizacím v oblasti dobrovolnické služby(197,2 kB)stáhnout
Soubor typu .docŽádost o udělení akreditace(47,5 kB)DOC | PDF

Příklady dobré praxe v dobrovolnictví

Soubor typu pdfCharita Šternberk(334,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDomov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. (241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDobrovolnictví v P-centru(188 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSpolečnost Podané ruce o.p.s. - Terénní služby na území Olomoucka a Šumperska(218,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPobočka Bílého kruhu bezpečí v Olomouci (258,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Dobrovolnické centrum Charity Zábřeh (265,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby pro seniory Olomouc(338,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Zábřeh(359,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby pro seniory Olomouc(121,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSPOLU OLOMOUC, Z.S.(284 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStřediska rané péče SPRP Olomouc. (530,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita v Uničově(322,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPoradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. (461,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfČlověk v tísni, o.p.s. (182,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDenní stacionář Okýnko Charita Zábřeh(669,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDenní stacionář Domovinka Charita Zábřeh(750,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace(178,5 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané(220,9 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Domov důchodců Prostějov(497,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Domov důchodců v Šumperku(177,4 kB)stáhnout

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb

Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb je jedním z rámcových cílů strategického dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

Z jednotlivých opatření vyplývá zvýšení a zkvalitnění poskytovaní informací o sociálních službách, zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných sociálních službách v Olomouckém kraji a jejich prezentaci. Prostřednictvím těchto stránek bychom chtěli podávat široké veřejnosti dostupné a aktuální informace o poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích.

Na webových stránkách Olomouckého kraje je od roku 2015 přístupný elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb. Katalog obsahuje informace  o nabízených sociálních službách, informace o fakultativních činnostech služeb, bezbariérovosti služby a dalších atributech, které jsou pro běžné uživatele služeb klíčové. V katalogu lze vyhledávat na základě aktuálních potřeb a životní situací. Na interaktivní mapě, jež je součástí katalogu, se zobrazuje síť sociálních služeb na území Olomouckého kraje a i jejich dostupnost na určitém území.

Další aktivitou týkající se informovanosti veřejnosti je pravidelné zveřejňování aktuálních informací z oblasti sociálních služeb v měsíčníku Olomoucký kraj, případně dalších tiskovinách. Prostřednictvím webových stránek Olomouckého kraje a zmíněných tiskovin budou představeny prezentace příkladů dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb.

S ohledem na neustálý vývoj v oblasti sociálních služeb je informovanost veřejnosti prakticky nekončícím procesem. Veškeré informační aktivity jsou proto směřovány na všechny zúčastněné skupiny, tedy obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost.

 

Příklady dobré praxe v sociálních službách

Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.(340,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Šternberk(336,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Kontaktní centrum KAPPA-HELP (310 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. (241,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdf Příklady dobré praxe - Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek(549,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - SOS dětské vesničky(199,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSociální služby Šternberk p.o. - Dobrá praxe pečovatelské služby(237,5 kB)stáhnout
Soubor typu pdfELIM Hranice - příklad dobré praxe(193,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfCharita Olomouc - Krizová pomoc(456,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Charita Olomouc - krizové centrum(231,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Společnost pro ranou péči(223,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory - chráněné bydlení(129,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory Olomouc - centrum denních služeb(165,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov pro seniory Tovačov(112,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Domov důchodců Libina(132,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Centrum sociálních služeb Prostějov(121,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - SPOLU o.s., Olomouc(105,8 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfPříklady dobré praxe - Dětský klíč Šumperk, o.p.s.(113,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPříklady dobré praxe - Jitro o.p.s(320,3 kB)stáhnout

Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám

Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0 – 7 let(390,2 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s poruchami autistického spektra(532,6 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s Hungtingtonovou chorobou(411 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním(525,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdfZajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením(582,8 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 10. 2018 10:22:26

© Krajský úřad Olomouckého kraje