Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020

02. 07. 2019

Dne 24. června 2019 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020. Jedná se o jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 – 2020.

Obsahem Akčního plánu je:

  1. Aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK;

  2. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový roka předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky;

  3. seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce;

  4. Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK.

 

Soubor typu pdfAkční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020(2,3 MB)stáhnout


Poslední změna 02. 07. 2019 08:06:11