Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu

28. 06. 2022

Ucelený plán jak zmírnit dopady změny klimatu v oblasti životního prostředí v kraji pro období let 2023 – 2030 nyní připravuje Olomoucký kraj ve spolupráci s Univerzitou Palackého a společností Atregia. Problematika změny klimatu je sice částečně řešena v některých strategických dokumentech kraje, adaptační strategie, jakožto ucelený dokument, který bude řešit adaptaci průřezově přes všechny oblasti, však přinese ucelený přístup k problematice změny klimatu a navrhne vhodná adaptační a mitigační opatření. Pokud vás toto téma zajímá, přijďte si 28. června od 10 hodin vyslechnout výstupy analýzy zranitelnosti spolu s návrhem adaptační strategie kraje do Kongresového sálu Olomouckého kraje.

Pro potvrzení vaší účast se obracejte na kontaktní osobu Bc. Janu Procházkovou j.prochazkova@olkraj.cz.

Adaptační strategie je podpořena grantem z Norských fondů v rámci projektu Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu.

Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu


Poslední změna 28. 06. 2022 13:23:39