Zastupitelstvo kraje schválilo aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje

01. 10. 2015

Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo 25. září 2015 aktualizovanou podobu Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Jedná se o jeden ze základních strategických dokumentů Olomouckého kraje, který vychází se zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

„Jedním z úkolů Olomouckého kraje je péče o vyvážený rozvoj území kraje. Právě k lepšímu plánování v oblasti rozvoje regionu, zacílení krajských dotací nebo koordinaci a podpoře projektů v kraji dokument pomůže,“ uvedl náměstek hejtmana Bc. Pavel Šoltys, DiS.

Dokument shrnuje priority a cíle, na něž by se měl soustředit rozvoj kraje. Je tak pomůckou pro přípravu projektů v území, ale i pro projednávání priorit samotného Olomouckého kraje. Samostatně se dokument věnuje také analýze rozdílů v území a vazbě na dotační tituly EU.

Na Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje naváží akční plány, které budou každoročně vyhodnocovány. Plné znění dokumentu, včetně hodnocení dopadu na životní prostředí, můžete nalézt zde.


Poslední změna 01. 10. 2015 14:07:21