Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje schválen

06. 10. 2016

Lépe plánovat finance i lidské zdroje. Mít přehled o připravovaných projektech. Vyhledání mezer, kam se bude potřeba zaměřit v budoucnu. Dát ostatním vědět, na čem mohou spolupracovat. To vše má umožnit Tříletý akční plán.

Samozřejmě situace se neustále vyvíjí a co platilo včera, dnes již platit nemusí, proto i Tříletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je průběžně aktualizován. Jednou ročně je předložen Radě Olomouckého kraje a zveřejněn. V roce 2016 jej rada schválila usnesením č. UR/104/31/2016 ze dne 15. 9. 2016.

 


Poslední změna 06. 10. 2016 11:03:33