Telefonní seznam » Odbor kancelář ředitele

Ing. Svatava Špalková

vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 802        s.spalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 725

Marta Kolářová

asistentka vedoucí odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 801        m.kolarova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 722

Ing. Bc. Erika Schmidtová

ekonom odboru
Odbor kancelář ředitele
   585 508 147        e.schmidtova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 337

Mgr. Petr Číhal

Vedoucí oddělení
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 869        p.cihal@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 314

Jaroslava Bocková

spisová služba, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 817        j.bockova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 150

Petr Cajthaml

referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 538        p.cajthaml@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 328

Zdeňka Chytilová

pokladna
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 206        z.chytilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 147

Aleš Coufal DiS.

správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 871        a.coufal@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312

Marcela Danielová

podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 123        m.danielova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151

Iveta Fritscherová

podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 112        i.fritscherova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 152

Jaroslav Gottwald

řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.gottwald@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016

Jiří Halíř DiS.

řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        j.halir@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016

Bc. Antonín Jureček

metodik spisové služby pro PO
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 347        a.jurecek@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1:NP, kancelář: 149

Jan Juřička

správa autoparku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 129        j.juricka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro P.P, kancelář: 012

Vladimír Kralčák

řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101       
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.PP, kancelář: 012

Bc. Petra Kubíková

pomocná ekonomka
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 124        p.kubikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313

Milan Kubín

údržbář
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 102        mi.kubin@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.PP, kancelář: 026

Jitka Müllerová

podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 450        j.mullerova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 150

Robert Navrátil

dispečink autodopravy
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 145        r.navratil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro P.P, kancelář: 012

Eva Navrátilová

správa majetku
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 128        e.navratilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 313

Silvie Pavelková

referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 295        s.pavelkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 151

Jitka Poláchová

Metodik spisové služby
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 245        j.polachova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1. NP, kancelář: 149

Mgr. Pavel Procházka

referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 174        p.prochazka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 150

Věra Ščigalková

referent podatelny
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 225        v.scigalkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1.NP, kancelář: 151

Jaroslav Švec

správa budov
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 870        j.svec@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 3NP, kancelář: 312

Anna Zbořilová

podatelna, recepce
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 122        a.zborilova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1NP, kancelář: 151

Pavel Zdražil

řidič
oddělení hospodářské správy, Odbor kancelář ředitele
   585 508 101        p.zdrazil@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 1PP, kancelář: 016

Mgr. Bc. Jitka Keková

vedoucí oddělení
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 809        j.kekova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7. NP, kancelář: 715

Bc. Monika Bártová

agenda vzdělávání
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 270        m.bartova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 707

Milena Dočkalová

personální a platová agenda
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 807        m.dockalova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719

Veronika Dvořáková Bc.

referent pro personální a mzdovou agendu
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 812        v.dvorakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 717

Mgr. Barbora Lášová

právník
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 172        b.lasova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 717

Lucie Poláková

referent pro personální agendu a cestovní příkazy
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 432        l.polakova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7.NP, kancelář: 707

Ing. Elena Šimková

personální agenda a vzdělávání
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 808        e.simkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 716

Bc. Lenka Smolková

personální a platová agenda
oddělení personální, Odbor kancelář ředitele
   585 508 837        lenka.smolkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 7NP, kancelář: 719

Ing. Pavel Růžička

vedoucí oddělení
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 464        p.ruzicka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 241

Bc. Stanislava Bartoníková

referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 281        s.bartonikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 244

Ing. Petr Fiala

referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 475        p.fiala@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 220

Ing. Denisa Horká

referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 165        d.horka@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 220

Mgr. Lenka Kořínková

administrace procesu zadávání veřejných zakázek
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 854        l.korinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 243

Bc. Pavlína Langová

referent veřejných zakázek malého rozsahu
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 273        p.langova@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 244

Ing. Martina Soudná


oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 282        m.soudna@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2NP, kancelář: 242

Ing. Jaromír Zikmund

administrace procesu zadávání veřejných zakázek
oddělení veřejných zakázek, Odbor kancelář ředitele
   585 508 526        j.zikmund@olkraj.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, patro 2.NP, kancelář: 240