Slovo hejtmana

Josef Suchánek - hejtman Olomouckého kraje

Musíme si pomáhat

Audrey Hepburn, významná herečka a velvyslankyně UNICEF říkávala, že člověk má dvě ruce – jednu, aby pomáhal sobě a druhou, aby pomáhal světu. V sociálních službách často pracují lidé, kteří k pomoci jiným nabízí obě ruce, a někdy i celé srdce. Právě sociální oblasti věnujeme další vydání krajského zpravodaje.

Jen pro zajímavost – Olomoucký kraj provozuje šestadvacet organizací, které sociální služby poskytují. Většinou se jedná o domovy pro seniory. Mnoha dalším pak kraj pomáhá prostřednictvím dotací. Jedná se například o spolky, jenž pečují o děti, hendikepované, lidi bez domova, přispíváme na provoz potravinových bank a podobně. 

Velkým úkolem je transformace krajských sociálních služeb, která se aktuálně týká zařízení v Nových Zámcích. Klienty se v souladu s moderními přístupy snažíme přestěhovat do rodinného typu bydlení, aby nemuseli trávit život v odloučeném ústavu, ale mezi ostatními lidmi, kam patří. Jedná se o dlouhodobý a finančně poměrně náročný úkol.

Ne všechno je ale o penězích, a v případě sociálních služeb to platí zvlášť. Řada lidí, která v této oblasti pracuje, tak činí z vlastního přesvědčení, že lidé by si prostě měli pomáhat. Moc jim za jejich obětavou a nezištnou pomoc děkuji a do jejich další práce přeji mnoho zdaru.

Josef Suchánek,

hejtman Olomouckého kraje