Hlasování 22. 11. 2013 – web 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:09:03 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu - cvičné hlasování ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Zdržel se Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Proti Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Zdržel se Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 48 (87%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Cvičné hlasování 1 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:11:46 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu - Volba ověřovatelů zápisu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Volba ověřovatelů zápisu 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:13:10 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu - Volba mandátové a volební komise ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Volba mandátové a volební komise 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:20:51 01.Zahájení, volba komisí, schválení programu ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje předložený program 7. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 11. 2013 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:22:29 02.Zpráva o činnosti ROK za uplynulé období ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:33:23 03.01.Dod. č. 3 na zaj. fung. Olomouc region Card ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Nehlasoval PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 371 800 Kč RNDr. Ivanu Markovi, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383 na administraci Olomouc region Card v roce 2014 3. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a RNDr. Ivanem Markem, Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice, IČ: 44903383, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku dle bodu 3 usnesení O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:34:15 04.01.Rozpočet OK 2013 - rozpočtové změny ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Nehlasoval Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí a) důvodovou zprávu b) rozpočtové změny v Příloze č. 1, Příloze č. 2 a Příloze č. 3 2. schvaluje rozpočtové změny v Příloze č. 4 a Příloze č. 5 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:39:24 05.01.Mjpr. zál. - odprodej nem. majetku 05.02.Mjpr. zál. - odkoupení nem. majetku 05.03.Mjpr. zál. - bezúpl. převody nem. majetku 05.04.Mjpr. zál. - bezúpl. nabytí nem. majetku 05.05.Mjpr. zál. - vzáj. bezúpl. převody nem. majetku 05.06.Mjpr. zál. - svěření nem. majetku ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Společné hlasování k bodům 5.1. - 5.6. 05.01. Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/25/20/2012, bod 2. 1., ze dne 29. 6. 2012, ve věci uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 3072/37 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest, spol. s.r.o., IČ: 26105586, jako budoucím kupujícím z důvodu zániku subjektu, se kterým měla být smlouva uzavřena. 3. schvaluje 3.1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 3072/37 ost. pl. o výměře cca 300 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou mezi Olomouckým krajem jako budoucím prodávajícím a společnosti CTP Invest, spol. s r. o., IČ: 26166453, jako budoucím kupujícím za účelem výstavby chodníku. Kupní cena se bude rovnat ceně stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba „Chodník do PZ III, CTPark n/B – průmyslová zóna III“ kolaudována. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitostí navýšena o příslušnou sazbu DPH. 3.2. odprodej budovy č. p. 61, Horní Heřmanice, objekt k bydlení na pozemku parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, pozemky parc. č. st. 77 zast. pl. o výměře 79 m2, parc. č. 139/14 ost. pl. o výměře 131 m2 a parc. č. 139/15 orná půda o výměře 67 m2, vše v k.ú. Horní Heřmanice u Bernartic, obec Bernartice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47, do vlastnictví paní Jarmily Richterové za kupní cenu v celkové výši 300 000,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva bude uzavřena současně se smlouvou o zřízení věcného břemene na uložení a provozování vodovodního řadu a kanalizace v předmětných pozemcích. 4. nevyhovuje žádosti pana Radoslava Podlouckého o odprodej části pozemku parc. č. 2808/1 ost. pl. o výměře cca 110 m2 v k.ú. Drahotuše, obec Hranice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví pana Radoslava Podlouckého z důvodu potřebnosti předmětného pozemku v případě opravy nebo rekonstrukce pozemní komunikace. 5. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Středního odborného učiliště zemědělského, Horní Heřmanice 47 dle bodu 3. 2. návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 05.02. Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje 2.1. odkoupení pozemku parc. č. 1151/23 ost. pl. o výměře 84 m2 v k.ú. a obci Senice na Hané z podílového spoluvlastnictví pana Miloslava Mikiska (id. 1/2) a paní Vlastimily Mikiskové (id. 1/2) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 4 200,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.2. odkoupení pozemku parc. č. 329/6 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, obec Troubky ze společného jmění manželů Aleny a Stanislava Raškových do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 1 960,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.3. odkoupení pozemku parc. č. 5458/5 ost. pl. o výměře 172 m2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, obec Zábřeh z podílového spoluvlastnictví Ing. Ivana Hojgra (id. 1/3), Ing. Jana Hojgra (id. 1/3), pana Viléma Hojgra (id. 1/6) a paní Petry Skopalové (id. 1/6) vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 13 540,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.4. odkoupení pozemku parc. č. 1490/91 ost. pl. o výměře 91 m2 v k.ú. a obci Dub nad Moravou z podílového spoluvlastnictví Ing. Vlastislava Horáčka (id. 1/3), paní Zdeňky Sovjákové (id. 1/3) a paní Jiřiny Herrgottové (id. 1/3) do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu v celkové výši 9 100,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.5. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1352/21 orná půda o výměře 602 m2, dle geometrického plánu č. 1259-442/2013 ze dne 31. 7. 2013 pozemek parc. č. 1352/44 orná půda o výměře 602 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví Olgy Zapletalové do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 30 100, Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.6. odkoupení spoluvlastnického podílu (id. 1/2) k části pozemku parc. č. 1352/21 orná půda o výměře 602 m2, dle geometrického plánu č. 1259-442/2013 ze dne 31. 7. 2013 pozemek parc. č. 1352/44 orná půda o výměře 602 m2, vše v k.ú. a obci Dub nad Moravou z vlastnictví Ing. Petra Zapletala do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace za kupní cenu ve výši 30 100, Kč. Olomoucký kraj uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 2. 1. – 2. 6. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 05.03. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje 2.1. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1538 ost. pl. o celkové výměře 120 m2, dle geometrického plánu č. 602-14/2012 ze dne 15. 10. 2012 (dále jen GP1) pozemky parc. č. 1538/28 ost. pl. o výměře 50 m2 a parc. č. 1538/35 ost. pl. o výměře 70 m2, a částí pozemku parc. č. 1550 ost. pl. o celkové výměře 62 m2, dle GP1 pozemky parc. č. 1538/29 ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 1538/31 ost. pl. o výměře 18 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Klopotovice, IČ: 00288357. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.2. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1539/23 orná půda o výměře 4 m2, dle geometrického plánu č. 608-14/2012 ze dne 5. 12. 2012 (dále jen „GP1“) pozemek parc. č. 1538/50 ost. pl. o výměře 4 m2, v k.ú. a obci Věrovany z vlastnictví obce Věrovany, IČ: 00635707, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí částí pozemku parc. č. 409 ost. pl. o celkové výměře 34 m2, dle GP1 pozemky parc. č. 409/8 ost. pl. o výměře 18 m2 a parc. č. 409/32 ost. pl. o výměře 16 m2 a části pozemku parc. č. 1538 ost. pl. o výměře 24 m2, dle GP1 pozemek parc. č. 1538/48 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. a obci Věrovany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Věrovany, IČ: 00635707. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.3. bezúplatný převod pozemku parc. č. 668/15 ost. pl. o výměře 151 m2 v k.ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouce, IČ: 00299308. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.4. bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1027/1 ost. pl. o celkové výměře 388 m2 a části pozemku parc. č. 1027/3 ost. pl. o výměře 950 m2, dle geometrického plánu č. 1058 – 26/2013 ze dne 10. 6. 2013 pozemky parc. č. 1027/1 díl „b“ o výměře 5 m2, parc. č. 1027/1 díl „g“ o výměře 383 m2 a parc. č. 1027/3 díl „c“ o výměře 950 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1027/4 ost. pl. o výměře 1 338 m2, částí pozemků parc. č. 1027/1 ost. pl. o celkové výměře 168 m2 a parc. č. 1027/2 ost. pl. o výměře 1 015 m2, dle geometrického plánu č. 1058 – 26/2013 ze dne 10. 6. 2013 pozemky parc. č. 1027/1 díl „d“ o výměře 130 m2, parc. č. 1027/1 díl „i“ o výměře 38 m2 a parc. č. 1027/2 díl „e“ o výměře 1 015 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1027/5 ost. pl. o výměře 1 183 m2, vše v k.ú. a obci Hněvotín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hněvotín, IČ: 00298913. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.5. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 1166/2 ost. pl. o výměře cca 720 m2 a parc. č. 1166/3 vodní plocha o výměře cca 10 m2 v k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou, obec Lhota z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lhota, IČ: 00636347. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým budou úpravy a opravy chodníků v k.ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou kolaudovány. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 2.6. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 2448/2 ost. pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 2448/3 ost. pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 2448/4 ost. pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 2448/5 ost. pl. o výměře cca 1 m2, parc. č. 392 ost. pl. o výměře cca 21 m2, parc. č. 393 ost. pl. o výměře cca 55 m2, parc. č. 394 ost. pl. o výměře cca 13 m2, parc. č. 395 zast. pl. o výměře cca 31 m2 a parc. č. 396 ost. pl. o výměře cca 30 m2, vše v k.ú. a obci Jeseník mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Jeseník, IČ: 00302724, jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba „Zklidnění ul. Komenského a ul. Školní, Jeseník“ kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 2.7. bezúplatný převod pozemků parc. č. 9/4 ost. pl. o výměře 1 088 m2, parc. č. 65/6 ost. pl. o výměře 246 m2, parc. č. 1271/1 ost. pl. o výměře 13 826 m2, parc. č. 1271/2 ost. pl. o výměře 9 136 m2, vše v k.ú. Lipina u Šternberka, obec Lipina, části pozemku parc. č. 530/1 ost. pl. o výměře 1 131 m2, dle geometrického plánu č. 98-514/2012 ze dne 23. 7. 2012 pozemek parc. č. 530/12 ost. pl. o výměře 1 131 m2 v k.ú. Stachov u Šternberka, obec Lipina, části pozemku parc. č. 1213/1 ost. pl. o výměře 1 047 m2, dle geometrického plánu č. 175-513/2012 ze dne 23. 7. 2012 pozemky parc. č. 1213/3 ost. pl. o výměře 824 m2 a parc. č. 1213/4 ost. pl. o výměře 223 m2 v k.ú. Lipina u Šternberka, obec Lipina, části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 1213/1 o výměře 21 m2 a část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ Evidence nemovitostí (EN) parc. č. 28 o výměře 142 m2, dle geometrického plánu č. 179-509/2013 ze dne 12. 7. 2013 pozemky parc. č. 1203/6 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1203/8 ost. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1203/9 ost. pl. o výměře 2 m2 a parc. č. 1358/4 ost. pl. o výměře 142 m2, vše v k.ú. Lipina u Šternberka, obec Lipina, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lipina, IČ: 00635278. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. 3. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, dle bodů 2. 1.– 2. 4. a 2. 7. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny této příspěvkové organizace, vyhotoveného v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 05.04. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. revokuje usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/25/2013, bod 2., ze dne 27. 9. 2013, ve věci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Přerov, obec Přerov, z důvodu doplnění podmínek převodu Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. 3. schvaluje 3.1. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 4717/30 ostatní plocha o výměře 278 m2, parc. č. 4717/33 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, parc. č. 4717/34 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a parc. č. 4717/35 ostatní plocha o výměře 12 m2, vše v k.ú. a obci Přerov z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva včetně správního poplatku spojeného s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.2. bezúplatné nabytí budovy č.p. 2200, bydlení, Přerov I – Město na pozemku parc. č. 1146/1 zast. pl., pozemků parc. č. 1145 ost. pl. o výměře 1 568 m2, parc. č. 1146/1 zast. pl. o výměře 3 080 m2, parc. č. 1146/2 zast. pl. o výměře 64 m2, parc. č. 1147 ost. pl. o výměře 785 m2, parc. č. 1148 ost. pl. o výměře 554 m2 a parc. č. 1149 ost. pl. o výměře 2 713 m2, vše v k.ú. a obci Přerov, vše z vlastnictví statutárního města Přerov, IČ: 00301825, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3, za podmínek (1) – (8) dle důvodové zprávy, zejména se zřízením předkupního práva k předmětným nemovitostem ve prospěch statutárního města Přerov, IČ: 00301825, dle důvodové zprávy. 3.3. bezúplatné nabytí pozemku parc. č. st. 2758 zast. pl. a nádvoří o výměře 120 m2 v k.ú. a obci Lipník nad Bečvou z vlastnictví města Lipník nad Bečvou, IČ: 00301493, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.4. bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1639 ost. pl. o výměře 49 m2, dle geometrického plánu č. 96 – 253/2011 ze dne 20. 12. 2012 pozemek parc. č. 1633/5 ost. pl. o výměře 49 m2, v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví města Javorník, IČ: 00302708, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením převodní smlouvy a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3.5. bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2955/6 ost. pl. o výměře 166 m2, parc. č. 2955/7 ost. pl. o výměře 106 m2, parc. č. 2955/8 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 2955/9 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č. 2956/12 ost. pl. o výměře 72 m2, vše v k.ú. a obci Mohelnice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, do vlastnictví Olomouckého kraje za podmínek stanovených Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. neakceptuje 4.1. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 338/7 ost. pl. o výměře 13 m2 v k.ú. Chudobín, obec Litovel z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje z důvodu nepotřebnosti předmětného pozemku pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci. 4.2. návrh Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 226 ost. pl. o výměře 336 m2 v k.ú. Lhotka u Přerova, obec Lhotka z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Olomouckého kraje, neboť propustek, který se na něm nachází, neodvádí jen vodu z tělesa krajské silnice, ale také z okolní krajiny. 5. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření: 5.1. Střední školy zemědělské, Přerov, Osmek 47 dle bodu 3. 1. návrhu na usnesení, 5.2. Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy, Přerov, Denisova 3 dle bodu 3. 2. návrhu na usnesení, 5.3. Střední školy elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 dle bodu 3. 3. návrhu na usnesení, 5.4. Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů 3. 4. – 3. 5. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 05.05. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje 2.1. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 702/1 ost. pl. o výměře 10 307 m2, dle geometrického plánu č. 316 – 11/2012 ze dne 14. 10. 2012 pozemek parc. č. 702/1 ost. pl. o výměře 10 307 m2, v k.ú. a obci Bouzov, pozemků parc. č. 285/42 ost. pl. o výměře 705 m2, parc. č. 285/99 orná půda o výměře 455 m2, parc. č. 288/30 ost. pl. o výměře 280 m2, parc. č. 360/8 ost. pl. o výměře 313 m2, parc. č. 360/9 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 360/10 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 398/2 ost. pl. o výměře 5 452 m2, vše v k.ú. Podolí u Bouzova, obec Bouzov, pozemku parc. č. 4/3 ost. pl. o výměře 56 m2 v k.ú. Doly u Bouzova, obec Bouzov, pozemků parc. č. 184/3 zahrada o výměře 6 m2, parc. č. 258/2 ost. pl. o výměře 1 078 m2, parc. č. 258/3 ost. pl. o výměře 150 m2, parc. č. 264/3 ost. pl. o výměře 161 m2, parc. č. 264/5 ost. pl. o výměře 281 m2, vše v k.ú. Jeřmaň, obec Bouzov, pozemku parc. č. st. 53 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Kozov, obec Bouzov, pozemků parc. č. 416/63 trvalý travní porost o výměře 729 m2, parc. č. 555/1 ost. pl. o výměře 6 738 m2, parc. č. 562/1 ost. pl. o výměře 9 687 m2, parc. č. 588/4 vodní plocha o výměře 89 m2, parc. č. 588/22 vodní plocha o výměře 279 m2, vše v k.ú. Bezděkov nad Třebůvkou, obec Bouzov, pozemků parc. č. 226/10 ost. pl. o výměře 23 m2, parc. č. 226/11 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 262/3 orná půda o výměře 52 m2, parc. č. 280/3 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k.ú. Hvozdečko, obec Bouzov, pozemků parc. č. 94/2 trvalý travní porost o výměře 189 m2, parc. č. 94/14 trvalý travní porost o výměře 28 m2, parc. č. 94/18 vodní plocha o výměře 23 m2, vše v k.ú. Obectov, obec Bouzov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bouzov, IČ: 00298719, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 702/14 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 702/22 ost. pl. o výměře 32 m2, oba v k.ú. a obci Bouzov, pozemku parc. č. 155/3 ost. pl. o výměře 80 m2 v k.ú. Olešnice u Bouzova, obec Bouzov, pozemků parc. č. 123/10 ost. pl. o výměře 135 m2, parc. č. 123/11 ost. pl. o výměře 38 m2, parc. č. 126/3 ost. pl. o výměře 97 m2, vše v k.ú. Doly u Bouzova, obec Bouzov, pozemků parc. č. 256/2 ost. pl. o výměře 170 m2, parc. č. 256/9 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 256/12 ost. pl. o výměře 30 m2, parc. č. 256/13 ost. pl. o výměře 16 m2, parc. č. 256/17 ost. pl. o výměře 2 m2, parc. č. 256/18 ost. pl. o výměře 62 m2, parc. č. 256/19 ost. pl. o výměře 93 m2, vše v k.ú. Jeřmaň, obec Bouzov, pozemků parc. č. 360/14 ost. pl. o výměře 32 m2, parc. č. 360/16 ost. pl. o výměře 351 m2, parc. č. 360/17 ost. pl. o výměře 144 m2, parc. č. 360/20 ost. pl. o výměře 74 m2, parc. č. 388/13 ost. pl. o výměře 58 m2, parc. č. 388/14 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 388/18 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 398/12 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 400/4 ost. pl. o výměře 10 m2, parc. č. 400/8 ost. pl. o výměře 28 m2, parc. č. 400/21 ost. pl. o výměře 24 m2, vše v k.ú. Podolí u Bouzova, obec Bouzov a pozemku parc. č. 578/5 ost. pl. o výměře 102 m2 v k.ú. Slavětín u Litovle, obec Slavětín, vše z vlastnictví obce Bouzov, IČ: 00298719, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. 2.2. bezúplatný převod pozemku parc. č. 319 ost. pl. o výměře 328 m2, částí pozemků parc. č. 777 ost. pl. o celkové výměře 3 141 m2, parc. č. 153 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 406 ost. pl. o výměře 65 m2 a parc. č. 387 ost. pl. o výměře 54 m2, dle geometrického plánu č. 315 – 10/2011 ze dne 2. 1. 2013 pozemky parc. č. 777/3 ost. pl. o výměře 331 m2, parc. č. 777/5 ost. pl. o výměře 1 359 m2, parc. č. 777/9 ost. pl. o výměře 493 m2, parc. č. 777/10 ost. pl. o výměře 284 m2, parc. č. 777/11 ost. pl. o výměře 76 m2, parc. č. 777/12 ost. pl. o výměře 237 m2, parc. č. 777/13 ost. pl. o výměře 262 m2, parc. č. 777/14 ost. pl. o výměře 99 m2, parc. č. 153/1 ost. pl. o výměře 46 m2, parc. č. 406/2 ost. pl. o výměře 65 m2 a parc. č. 387/1 ost. pl. o výměře 54 m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Skřípov, IČ: 00600083, za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 108 ost. pl. o výměře 13 m2, částí pozemků parc. č. 151 ost. pl. o celkové výměře 1 921 m2, parc. č. 115 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 10/1 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 297 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 369 ost. pl. o výměře 2 317 m2, parc. č. 400 ost. pl. o celkové výměře 19 m2, dle geometrického plánu č. 315 –10/2011 ze dne 2. 1. 2013 pozemky parc. č. 151/1 ost. pl. o výměře 1 904 m2, parc. č. 151/12 ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 115/2 ost. pl. o výměře 13 m2, parc. č. 10/3 ost. pl. o výměře 3 m2, parc. č. 297/2 ost. pl. o výměře 15 m2, parc. č. 369/1 ost. pl. o výměře 2 317 m2, parc. č. 400/3 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 400/4 ost. pl. o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Skřípov, vše z vlastnictví obce Skřípov, IČ: 00600083, do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a tímto Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvaluje i toto bezúplatné nabytí uvedených nemovitostí. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí rovným dílem. 3. schvaluje odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 1. a 2. 2. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Odnětí tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se převod nemovitého majetku uskuteční. 4. schvaluje svěření nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace dle bodů 2. 1. a 2. 2. návrhu na usnesení, a to vždy ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatků zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotovených v kalendářním roce, kdy se nabytí nemovitého majetku uskuteční. 05.06. Majetkoprávní záležitosti – svěření nemovitého majetku Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje svěření pozemku parc. č. 2461/2 ost. pl. o výměře 14 800 m2 v k.ú. a obci Jeseník do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od 1. 12. 2013. Předání tohoto nemovitého majetku bude obsahem dodatku zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace, vyhotoveného v roce 2014. 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:41:03 06.Navýšení dotace – Musica Viva ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje navýšení dotace ve výši 25.000,- Kč občanskému sdružení Musica Viva, se sídlem 1. máje 820/5, 779 00 Olomouc, IČ: 69211183, na přípravu a realizaci Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc dle důvodové zprávy 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:42:41 07.Prom. povin.odvodu za poruš.rozp.kázně - kult. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Nehlasoval MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Nehlasoval Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Zdržel se Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Nehlasoval RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Nehlasoval Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 44 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 6 (11%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje prominutí povinnosti odvodu ve výši 300 000 Kč a souvisejícího penále v plné výši za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a Friendly & Loyal s.r.o., se sídlem Ondřejova 489/13, 772 00 Olomouc, IČ: 286 37 500, jako příjemcem dle důvodové zprávy 3. ukládá informovat o přijatém usnesení Friendly & Loyal s.r.o. O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana T: ihned 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:43:47 08.Změna zřiz. listiny Vlastivěd. muzea Olomouc ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Nehlasoval MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 47 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 4 (7%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje změnu zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. ukládá podepsat dodatek ke zřizovací listině dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Radovan Rašťák, náměstek hejtmana 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:45:43 09.Poskytnutí dotace Povodí Moravy s.p. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 280 000,- Kč na zpracování podkladů pro aktualizaci Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu a Plánu dílčího povodí Dyje firmě Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, dle důvodové zprávy 3. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a firmou Povodí Moravy, s.p., jako příjemcem, dle bodu 2 usnesení a dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. ukládá podepsat smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace dle bodu 3 usnesení O: Ing. Michal Symerský, 2. náměstek hejtmana 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:46:48 10.Změna zřiz. listiny Dětského centra Ostrůvek ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Nehlasoval MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Nepřítomen Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 2 (4%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje změnu zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy (dodatek č. 8) 3. ukládá podepsat dodatek č. 8 zřizovací listiny Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace, IČ: 00849197 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy (dodatek č. 8), a úplné znění této zřizovací listiny (ve znění dodatku č. 8) O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO 22.11.2013 10:48:16 11.Prom. povin.odvodu za poruš.rozp.kázně - zdr. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Zdržel se PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Zdržel se RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Zdržel se RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Nehlasoval RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Proti Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Zdržel se Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 46 (84%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 4 (7%) Nehlasoval: 1 (2%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. nepromíjí povinnost odvodu ve výši 16 982 Kč za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a MUDr. Miloslavou Kolmašovou, Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, IČ: 44160330, jako příjemcem 3. promíjí povinnost úhrady souvisejícího penále v plné výši za porušení rozpočtové kázně u finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Olomouckého kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a MUDr. Miloslavou Kolmašovou, Mathonova 291/1, 796 01 Prostějov, IČ: 44160330, jako příjemcem 4. ukládá informovat o přijatém usnesení příjemce dle bodu 2. a 3. usnesení O: MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana T: 19. 12. 2013 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 15 - NESCHVÁLENO 22.11.2013 11:12:45 12.Zásady územ. rozvoje OK-výsledek přezkumu MMR - hlasování o protinávrhu Ing. Horáka ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Zdržel se Ivana Dvořáková ČSSD 4 Zdržel se Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Zdržel se Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Zdržel se Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Pro Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Nehlasoval Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Zdržel se Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Zdržel se Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Zdržel se Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Zdržel se PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Zdržel se Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Zdržel se RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Zdržel se Jaroslav Opršal KSČM 23 Proti Ing. Stanislav Orság ODS 24 Zdržel se Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Zdržel se Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Zdržel se RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Zdržel se Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Zdržel se Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Zdržel se PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Zdržel se Ing. Michal Symerský KSČM 34 Proti Ladislav Sypko KSČM 35 Nehlasoval Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Nehlasoval prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Zdržel se Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Zdržel se RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Zdržel se Josef Švec ČSSD 42 Zdržel se Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Zdržel se Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Zdržel se Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Proti Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Zdržel se Kamil Veselý KSČM 48 Zdržel se Miroslava Vlčková KSČM 49 Zdržel se doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Zdržel se Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Proti Kamil Zápeca ODS 52 Proti Ing. Marek Zapletal ODS 53 Nehlasoval Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Zdržel se Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Nehlasoval ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 13 (24%) Proti: 5 (9%) Zdrželo se: 29 (53%) Nehlasoval: 5 (9%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. rozhoduje pořizovat aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje postupem dle § 42 odst. 6 stavebního zákona za účelem řešení zrušené části Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (bod 92.13) 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:13:38 12.Zásady územ. rozvoje OK-výsledek přezkumu MMR ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Proti PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Proti MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Proti MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Proti RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Proti Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Proti Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Proti RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Zdržel se Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Zdržel se MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Proti Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Zdržel se Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Proti Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 40 (73%) Proti: 9 (16%) Zdrželo se: 3 (5%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. souhlasí s dalším postupem souvisejícím se zrušením bodu 92.13 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1, dle důvodové zprávy 3. rozhoduje nepořizovat samostatnou aktualizaci Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje postupem dle ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona 4. rozhoduje řešit zrušenou část Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (bod 92.13) v rámci pořizování řádné aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:19:25 13.Pravidla pro posk.přísp. pro JSDH obcí OK 2014 ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Zdržel se Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nepřítomen Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Zdržel se Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 49 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje "Pravidla pro poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014" dle Přílohy č. 1 a 2 důvodové zprávy 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:21:22 14.Neinv. dotace v PO na výdaje JSDH obcí OK-IV. ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nepřítomen Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje rozdělení neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2013 - IV. etapa dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 69.300 Kč pro městys Náměšť na Hané, IČ: 00299260 dle části B důvodové zprávy a Přílohy č. 2 - oprava III. etapy 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:22:15 15.Zápisy ze zasedání výborů ZOK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nepřítomen Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Pro Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 51 (93%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje: a) Zápis z 3. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 6. 2013 b) Zápis z 6. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 9. 2013 c) Zápis ze 4. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2013 d) Zápis ze 4. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 2. 10. 2013 e) Zápis z 5. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 9. 10. 2013 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:24:18 16.Voblba člena Výboru Reg. rady reg. soudržnosti SM ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Pro PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Pro MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Pro RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nepřítomen Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Pro RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Pro MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Pro Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Zdržel se Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 50 (91%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. bere na vědomí informaci o odstoupení Ing. Mariana Jurečky z funkce člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ke dni 22. 11. 2013 3. zvolilo RNDr. Ladislava Šnevajse členem Výboru regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dle důvodové zprávy 7. zasedání ZOK dne 22. 11. 2013 předsedá: Ing. Jiří Rozbořil HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO 22.11.2013 11:26:36 04.02.Rozpočet OK 2013 - Významné projekty OK ______________________________________________________________________ Mgr. Radek Brázda TOP09aSTAN 1 Zdržel se PaedDr. Karel Crhonek ČSSD 2 Pro RSDr. Alexander Černý KSČM 3 Pro Ivana Dvořáková ČSSD 4 Pro Mgr. Jaroslav Fidrmuc Koalice OK 5 Zdržel se MUDr. Michael Fischer ČSSD 6 Pro Ing. Marie Fomiczewová ČSSD 7 Omluven Mgr. Alena Hlavešová KSČM 8 Pro Ing. Pavel Horák Koalice OK 9 Pro MUDr. Jitka Chalánková TOP09aSTAN 10 Zdržel se RNDr. Mgr. František John, Ph.D. Koalice OK 11 Nepřítomen Ing. Marian Jurečka Koalice OK 12 Pro Miroslav Kapoun ČSSD 13 Pro Blanka Kolečkářová TOP09aSTAN 14 Zdržel se RNDr. Ivan Kosatík ODS 15 Pro Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková ČSSD 16 Pro Mgr. Yvona Kubjátová ČSSD 17 Pro Ing. Mgr. Martin Kučera, MPA ODS 18 Pro PhDr. Alois Mačák, MBA ČSSD 19 Omluven Ing. Miroslav Marek KSČM 20 Pro Ing. Pavel Martínek ČSSD 21 Pro RSDr. Josef Nekl KSČM 22 Pro Jaroslav Opršal KSČM 23 Pro Ing. Stanislav Orság ODS 24 Pro Mgr. Eva Pavličíková ČSSD 25 Pro Mgr. Jiří Pospíšil ODS 26 Pro RNDr. Alena Rašková ČSSD 27 Omluven Mgr. Radovan Rašťák ČSSD 28 Pro Ing. Jiří Rozbořil ČSSD 29 Pro Mgr. Ivo Slavotínek Koalice OK 30 Pro Ing. Petr Suchomel Koalice OK 31 Zdržel se MUDr. Ivan Sumara KSČM 32 Pro PhDr. Oldřich Svozil ČSSD 33 Pro Ing. Michal Symerský KSČM 34 Pro Ladislav Sypko KSČM 35 Pro Ing. Zdenka Szukalská KSČM 36 Pro prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. TOP09aSTAN 37 Zdržel se Mgr. Miroslav Šimák KSČM 38 Pro Ing. Václav Šmíd KSČM 39 Pro RNDr. Ladislav Šnevajs Koalice OK 40 Zdržel se Bc. Pavel Šoltys, DiS. ČSSD 41 Pro Josef Švec ČSSD 42 Pro Ing. Zdeněk Švec KSČM 43 Pro Ing. Martin Tesařík ČSSD 44 Pro Bc. Vladimír Urbánek, DiS. KSČM 45 Pro Ing. Zdenek Vahala Koalice OK 46 Pro Milada Vašíčková KSČM 47 Pro Kamil Veselý KSČM 48 Pro Miroslava Vlčková KSČM 49 Pro doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA ČSSD 50 Pro Mgr. Markéta Záleská ODS 51 Pro Kamil Zápeca ODS 52 Pro Ing. Marek Zapletal ODS 53 Pro Mgr. Jiří Zemánek ČSSD 54 Pro Ing. Lubomír Žmolík ODS 55 Pro ______________________________________________________________________ Ke schválení bylo potřeba 28 hlasů Celkem zastupitelů: 55 Pro: 44 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 7 (13%) Nehlasoval: 0 (0%) Omluveno: 3 Nepřítomno: 1 Hlasování o usnesení Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: 1. bere na vědomí důvodovou zprávu 2. schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle Přílohy č.1 důvodové zprávy