Dokumentace

Výroková část

Soubor typu pdfTextová část - Úvod(555,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTextová část - Výrok(75,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B3 Schéma koncepce dopravy(294,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B6 Plochy a koridory nadmístního významu(239 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B6 (legenda) Plochy a koridory nadmístního významu(560,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B8 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu(204,9 kB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - B8 (legenda) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací nadmístního významu(394,4 kB)stáhnout

Odůvodnění

Soubor typu pdfTextová část - Odůvodění(1,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - D1 Koordinační výkres(4,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - D1 (legenda) Koordinační výkres(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfGrafická část - D3 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělské pozemky a pozemky určené k plnění funkce lesa(219,8 kB)stáhnout

Závěr a poučení

Soubor typu pdfZávěr a poučení(203,8 kB)stáhnout


Poslední změna 27. 02. 2019 10:22:03